جلسه گروه زرمش با جناب دکتر داوودی از شرکت Ore Venture کانادا

جلسه گروه زرمش با جناب دکتر داوودی از شرکت Ore Venture کانادا

جلسه گروه زرمش با جناب دکتر داوودی از شرکت Ore Venture کانادا

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۶/۰۶ با حضور جناب آقای دکتر داوودی، از شرکت Ore Venture کانادا، آقای مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص فرآوری مواد معدنی تشکیل شده بود طرفین پس از معرفی و ارائه سوابق کاری خود، درخصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی مذاکره نمودند و شرایط و موارد همکاری را مورد بررسی قرار دادند.