جلسه گروه زرمش با جناب آقای Ri Kuk Myong از سفارت کره شمالی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای Ri Kuk Myong از سفارت کره شمالی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای Ri Kuk Myong از سفارت کره شمالی

جلسه با حضور آقای Ri Kuk Myong از سفارت کره شمالی، آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۵ در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه در خصوص انجام همکاریهای معدنی در زمینه تکنولوژی‌های نوین معدنکاری صحبت و مذاکره گردید.