جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنستانتین کارشناس ارشد زمین شناسی گروه زرکوه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنستانتین کارشناس ارشد زمین شناسی گروه زرکوه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنستانتین کارشناس ارشد زمین شناسی گروه زرکوه

در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۲ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس کنستانتین، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، سیدعلی مشکانی و خانم‌ها مهندس صدیق و مهندس اکبری در دفتر گروه زرکوه برگزار گردید. در این جلسه که دومین جلسه مدیران گروه زرمش با کارشناس ارشد زمین‌شناسی گروه زرکوه، آقای کنستانتین بود، درخصوص نتیجه بررسی گزارشات محدوده‌های گروه زرمش که به ایشان ارائه شده بود، صحبت شد. آقای کنستانتین با توجه به اطلاعات و گزارشات ارسال شده و همچنین توضیحات آقای دکتر مشکانی تمایل خود را به بازدید از دو محدوده گروه زرمش، اعلام نمودند.