جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنسانتین از شرکت زرکوه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنسانتین از شرکت زرکوه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس کنسانتین از شرکت زرکوه

در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۵ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس امان، مهندس مارات و مهندس کنستانتین از شرکت زرکوه شعبه شرکت Eurasia Gold قزاقستان و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. این جلسه که در ادامه‌ی جلسات پیشین گروه زرمش با شرکت زرکوه تشکیل شد، درخصوص محدوده‌ی طلای گروه زرمش جهت همکاری مذاکره گردید.