جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس واعظی مدیر بخش معادن فلات آسیا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس واعظی مدیر بخش معادن فلات آسیا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس واعظی مدیر بخش معادن فلات آسیا

در تاریخ ۹۵/۰۷/۲۹ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس منظور الحجه، مهندس واعظی (مدیر بخش معادن فلات آسیا)، مهندس صولتی و دکتر مشکانی، مهندس قاسم مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص نتایج بازدید از محدوده فلدسپات سدیک گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی نتایج، شرایط و نحوه همکاری پرداختند.