جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس هو آنگ ون شو آن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس هو آنگ ون شو آن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس هو آنگ ون شو آن

در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس رنجبر، هو آنگ ون شو آن از شرکت NFC، لی هونک، سو و وان از شرکت Zhaojin و جناب آقای مهندس جلالی، دکتر مشکانی، خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مهندس هو آنگ به معرفی شرکتشان پرداخته و تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در محدوده‌های زرمش اعلام نمودند. در ادامه آقای دکتر مشکانی توضیحاتی در خصوص گروه زرمش بیان نمودند و به ارائه گزارشات و تصاویری از بعضی محدوده‌های گروه زرمش پرداختند.
در پایان جلسه گزارشات محدوده‌های مورد نظر جهت بررسی و بازدید از محدوده‌ها به گروه چینی تحویل داده شد.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions