جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نوبخت مشاور فنی مالی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نوبخت مشاور فنی مالی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نوبخت مشاور فنی مالی

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۰ با حضور جناب آقایان مهندس نوبخت (مشاور فنی مالی)، دکتر مشکانی، مهندس نظیری و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص تامین منابع مالی برای پروژه‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.