جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نصرت آبادی از شرکت جم کانسار

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نصرت آبادی از شرکت جم کانسار

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس نصرت آبادی از شرکت جم کانسار

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۵ با حضور جناب آقای مهندس نصرت آبادی از شرکت جم کانسار، آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص انجام همکاری‌های معدنی و همچنین سرمایه‌گذاری در معادن و محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و موارد همکاری پرداختند.