جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ناکامورا مدیرعامل شرکت AMJ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ناکامورا مدیرعامل شرکت AMJ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ناکامورا مدیرعامل شرکت AMJ

در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۸ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس ناکامورا، یوشی ناگا و جسور از شرکت AMJ ژاپن و آقایان مهندس شمعی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش برگزار گردید. در ابتدا آقای مهندس ناکامورا که مدیرعامل شرکت AMJ، بزرگترین شرکت بازرگانی مواد معدنی در ژاپن می‌باشند، به معرفی این شرکت پرداخته و در خصوص مواد معدنی مورد نیاز توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه آقای دکتر مشکانی نیز درخصوص مواد معدنی خام گروه زرمش مواردی را بیان فرمودند. در پایان جهت ادامه همکاری درخصوص بازرگانی مواد معدنی مواردی مشخص و صورت جلسه گردید.