جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملک ثابت از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملک ثابت از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملک ثابت از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۰ با حضور آقایان مهندس ملک ثابت، مهندس قنبری، مهندس شاهسوارانی، دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در معادن و محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions