جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملکی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملکی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ملکی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۰ با حضور جناب آقای مهندس ملکی از فعالان بخش معدن، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که در خصوص فروش خاک روی اکسیدی معدن سرب و روی تنگ دزدان متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق، از زیر مجموعه‌های گروه زرمش، تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط همکاری پرداخته و قرارداد فروش منعقد گردید.