جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مظفرپور (کارشناس فرآوری مس شهر بابک )

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مظفرپور (کارشناس فرآوری مس شهر بابک )

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس مظفرپور (کارشناس فرآوری مس شهر بابک )

در تاریخ ۹۴/۰۴/۰۶جلسه ای در دفتر گروه زرمش با حضور آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس فرهادیان (مدیرعامل شرکت زمین کاوان الوند)، مهندس مظفرپور (کارشناس فرآوری مس شهر بابک ) و سرکار خانم مهندس صدیق برگزار گردید.
در ابتدا آقای مهندس مظفرپور توضیحاتی در مورد رزومه کاری خود و مسائل مرتبط با آن در مورد فرآوری مس در شهربابک و به طور کلی طراحی کارخانه، امکانات، تجهیزات و روش کار در زمینه‌های فرآوری مس از جمله لیچینگ، تانک لیچینگ و کاتد ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر مشکانی در مورد محدوده‌های ساوه از جمله زرندیه، رنگرز و … توضیح مختصری ارائه دادند و تصمیماتی در زمینه احداث کارخانه و تولید مس گرفته شد و قرار بر آن شد آقای مهندس مظفرپور به همراه کارشناسان گروه خود از محدوده‌های ساوه به منظور بررسی صحت اطلاعات و توضیحات ارائه شده و همچنین جانمایی کارخانه بازدید به عمل آورند همچنین آقای دکتر مشکانی با توجه به شرایط موجود پیشنهاداتی را مبنی بر ایجاد همکاری بین طرفین بیان نمودند.