جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محمدی از ماشین سنگ آریا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محمدی از ماشین سنگ آریا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محمدی از ماشین سنگ آریا

در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۳ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس محمدی (از شرکت ماشین سنگ آریا)، مهندس قاسم مشکانی و خانم مهندس دنیا اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای مهندس محمدی به معرفی شرکت خود و ماشین آلات آن مجموعه پرداختند. در ادامه آقای مهندس مشکانی و خانم مهندس اکبری نیز به معرفی گروه زرمش پرداخته و زمینه‌های همکاری را مورد بررسی قرار دادند.