جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محسنی از شرکت پارس مس دلیجان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محسنی از شرکت پارس مس دلیجان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محسنی از شرکت پارس مس دلیجان

در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۱ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس محسنی، مهندس موسی‌زاده و مهندس گودرزی از شرکت پارس مس دلیجان و جناب آقای مهندس جلالی، دکتر مشکانی، خانمها مهندس صدیق و مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش برگزار گردید.
ابتدا آقای مهندس محسنی توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های شرکت پارس مس دلیجان و مواردی که تمایل به همکاری دارند بیان نمودند. در ادامه آقای دکتر مشکانی در خصوص محدوده‌های معدنی گروه زرمش که امکان همکاری با آن شرکت وجود دارد، مواردی را بیان کردند. در این جلسه همچنین عکس‌ها و گزارشاتی از محدوده‌های زرمش ارائه گردید.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions