جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محامی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی تام

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محامی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی تام

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس محامی رئیس هیات مدیره گروه صنعتی تام

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۶ با حضور آقایان مهندس محامی (رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی تام)، مهندس طالع، مهندس امیری و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که در خصوص مشارکت و تامین سنگ معدنی از جمله مس و منگنز برای واحد فروآلیاژ کاویان تشکیل شده بود.
گروه زرمش به معرفی مس Native و همچنین منگنز متعلق به این گروه پرداخت و اطلاعات لازم در خصوص مواد معدنی مورد نظر در اختیار مهمانان جلسه قرار داده شد.
در پایان مقرر شد جهت ادامه همکاری، بررسی بیشتری روی مواد معدنی گروه زرمش جهت مشارکت صورت گیرد.