جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس فلاحی‌پور از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس فلاحی‌پور از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس فلاحی‌پور از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۳ با حضور آقای مهندس فلاحی‌پور و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص مشارکت گروه زرمش در محدوده معرفی شده تشکیل شده بود، آقای مهندس فلاحی پور به ارائه محدوده مورد نظر پرداختند.