جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس غلامزاده از فعالان بخش استخراج

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس غلامزاده از فعالان بخش استخراج

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس غلامزاده از فعالان بخش استخراج

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶ با حضور آقایان مهندس غلامزاده و مهندس مقدسی از فعالان بخش استخراج معدن و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص انجام همکاریهای معدنی در زمینه استخراج و فرآوری در محدوده‌ها و معادن مس گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و موارد همکاری پرداختند و برنامه بازدیدی جهت ادامه همکاری تنظیم گردید.