جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عابدینی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عابدینی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس عابدینی از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۶/۰۶/۲۷ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس عابدینی از فعالان بخش معدن، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس نظیری و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت در محدوده‌ها و معادن گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.