جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس طاهری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس طاهری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس طاهری از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۵/۰۳/۱۷ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس طاهری (از فعالان بخش معدن)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس قاسم مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص بازرگانی مواد معدنی و محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، موارد همکاری بررسی گردید و اطلاعات پروژه‌های گروه معدنی زرمش، جهت ادامه همکاری در اختیار آقای طاهری قرار داده شد.