جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صولت رئیس هیئت مدیره شرکت جهان کانی کاران

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صولت رئیس هیئت مدیره شرکت جهان کانی کاران

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صولت رئیس هیئت مدیره شرکت جهان کانی کاران

در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۹ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس صولت (رئیس هیئت مدیره شرکت جهان کانی کاران)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص انجام همکاری‌های مشترک دو مجموعه در زمینه بررسی محدوده‌های طلای گروه زرمش درخصوص احداث کارخانه طلا تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.