جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صفرزاده از شرکت ذوب فلزات رنگین ماه نشان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صفرزاده از شرکت ذوب فلزات رنگین ماه نشان

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صفرزاده از شرکت ذوب فلزات رنگین ماه نشان

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۸ با حضور جناب آقایان مهندس صفر زاده و عباسی از شرکت ذوب فلزات رنگین ماه نشان، مهندس خدمتی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص فرآوری مس Native گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند و جهت ادامه همکاری برنامه‌ریزی برای نمونه‌گیری از بار مورد نظر صورت گرفت.