جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صالحی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صالحی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صالحی از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۱ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس صالحی (از فعالان بخش معدن) و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص فرآوری مس Native مرند گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.