جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صابر مدیرعامل شرکت زرفرآور خاورمیانه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صابر مدیرعامل شرکت زرفرآور خاورمیانه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس صابر مدیرعامل شرکت زرفرآور خاورمیانه

در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۸ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس صابر (مدیرعامل شرکت زر فرآور خاورمیانه)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص انجام همکاری‌های مشترک این دو مجموعه در محدوده‌ها و معادن مس و سرب و روی گروه زرمش تشکیل شده بود، موارد و شرایط همکاری بررسی گردید.