جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شیری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شیری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شیری از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۱ جلسه ای با حضور جناب آقایان دکتر نکو وقت، مهندس شیری، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص واردات و صادرات مواد معدنی تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.