جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شناور از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شناور از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شناور از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس شناور، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای مهندس شناور درخصوص سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی که تمایل به مشارکت در محدوده‌های معدنی گروه زرمش را دارند توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه جلسه آقای دکتر مشکانی به معرفی چند محدوده از محدوده‌‌های گروه زرمش، که گروه‌های سرمایه‌گذار تمایل به همکاری داشتند پرداختند.
در پایان جلسه مقرر شد گزارشات این محدوده‌ها برای ایشان ارسال گردد و پس از بررسی، نظرات و پیشنهادات گروه‌های سرمایه‌گذار به گروه زرمش ارائه گردد.