جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شمیل عسکروف (مدیرعامل شرکت همایون کان آفرین)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شمیل عسکروف (مدیرعامل شرکت همایون کان آفرین)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس شمیل عسکروف (مدیرعامل شرکت همایون کان آفرین)

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس ولادمیر و مهندس آناتولی (کارشناسان ارشد زمین شناسی KMC)، مهندس شمیل عسکروف (مدیرعامل شرکت همایون کان آفرین)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، خانمها مهندس صدیق و اکبری در دفتر گروه معدنی و بازرگانی زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که در ادامه جلسه پیشین گروه زرمش با این گروه تشکیل شده بود، زمین‌شناسان نام برده شده تمایل خود را به بازدید از محدوده‌های معدنی گروه زرمش که قبلا گزارشات آن‌ها را بررسی نموده بودند بیان کردند.
در ادامه آقای دکتر مشکانی به ارائه گزارشات کامل‌تر این محدوده‌ها پرداختند. در پایان نیز اطلاعات کامل‌تری در اختیار زمین‌شناسان قرار داده شد و زمان بازدید مقرر گردید.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions