جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس روح الدینی –کارشناس سرمایه‌گذاری بانک تجارت

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس روح الدینی –کارشناس سرمایه‌گذاری بانک تجارت

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس روح الدینی –کارشناس سرمایه‌گذاری بانک تجارت

در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۸ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس فلامرزی و مهندس روح‌الدینی (کارشناسان سرمایه‌گذاری بانک تجارت)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که در خصوص سرمایه‌گذاری در معدن سرب و روی تنگ دزدان گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی شرایط و نحوه همکاری پرداختند.