جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیم مدیریت مهندسی و نظارت شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیم مدیریت مهندسی و نظارت شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیم مدیریت مهندسی و نظارت شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد

در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۸ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس رحیم (مدیریت مهندسی و نظارت شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه‌های طلا، مس و سرب و روی گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند و اطلاعات و گزارشات محدوده‌های مورد نظر در اختیار آقای مهندس رحیم قرار داده شد.