جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیمی از شرکت کانی مس

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیمی از شرکت کانی مس

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس رحیمی از شرکت کانی مس

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۴ با حضور جناب آقایان مهندس رحیمی مدیر توسعه بازار شرکت کانی مس، مهندس افشاری، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم‌ها مهندس اکبری و مهندس فخامتی در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در معادن و محدوده‌های مس گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و موارد همکاری پرداختند.