جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جمالی از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جمالی از فعالان بخش فرآوری

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس جمالی از فعالان بخش فرآوری

در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۹ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس جمالی (از فعالان بخش فرآوری) و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص فرآوری مس محدوده‌های گروه زرمش و همچنین سرمایه‌گذاری در محدوده‌های مس گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی شرایط و موارد همکاری پرداختند.