جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس برنا از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس برنا از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس برنا از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۹/۰۷ با حضور جناب آقایان مهندس برنا، مهندس عظیمی، دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که پس از بازدید از محدوده مس- طلا- مولیبدن سیاستراگی گروه زرمش تشکیل شده بود، آقای دکتر مشکانی به ارائه این محدوده پرداختند و بررسی‌های لازم توسط طرفین صورت پذیرفت.