جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس بدخشان از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس بدخشان از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس بدخشان از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۲ با حضور آقایان مهندس بدخشان، دکتر مشکانی و خانم‌ها مهندس اکبری و مهندس فخامتی در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود، پس از ارائه محدوده‌های گروه زرمش، طرفین به بررسی شرایط همکاری پرداختند.