جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ایزدی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ایزدی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ایزدی از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۷ با حضور آقایان مهندس ایزدی، دکتر مشکانی، مهندس کریم‌زاده، مهندس مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص محدوده‌های مس و سرب و روی آقای ایزدی تشکیل شده بود، طرفین به بررسی محدوده‌های مورد نظر پرداختند و در مورد شرایط همکاری مذاکره نمودند.