جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اکبریان از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اکبریان از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اکبریان از فعالان بخش معدن

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰ با حضور آقایان مهندس اکبریان، مهندس جلالی، دکتر مشکانی، مهندس بنان و خانم مهندس اکبری در دفتر آقای مهندس اکبریان تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.