جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اصغر زاده مدیر اکتشاف IMIDRO

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اصغر زاده مدیر اکتشاف IMIDRO

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس اصغر زاده مدیر اکتشاف IMIDRO

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۷ با حضور آقایان مهندس اصغر زاده (مدیر اکتشاف IMIDRO)، مهندس زینالی، مهندس هاشمی و خانم مهندس ضابط از کارشناسان IMIDRO و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم‌ها مهندس اکبری و مهندس فخامتی در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.