جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت شهاب سنگ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت شهاب سنگ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت شهاب سنگ

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۲ با حضور جناب آقایان مهندس ابراهیمی (مدیرعامل شرکت شهاب سنگ)، دکتر محمدی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت شهاب سنگ تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت در معدن سرب و روی شمال تنگ دزدان و یکی از محدوده‌های طلای گروه زرمش تشکیل شده بود، پس از توضیحات آقایان مهندس جلالی و دکتر مشکانی، خانم مهندس اکبری به ارائه پاورپوینتی از محدوده‌های مورد نظر پرداختند و شرایط و نحوه همکاری توسط طرفین مورد بررسی قرار گرفت.