جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس آزادی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس آزادی از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای مهندس آزادی از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۲ جلسه ای با حضور جناب آقایان مهندس آزادی، مهندس جوکار، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.در این جلسه که در خصوص سرمایه گذاری در محدوده‌های مس و سرب و روی گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و نحوه همکاری پرداختند.