جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Simon Ingram (Reservoir Minerals کانادا- انگلستان)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Simon Ingram (Reservoir Minerals کانادا- انگلستان)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Simon Ingram (Reservoir Minerals کانادا- انگلستان)

در تاریخ ۹۵/۰۳/۲۵ جلسه ای با حضور جناب آقایان دکتر Simon Ingram (Reservoir Minerals کانادا- انگلستان)، مهندس کیوانیان، مهندس فرشچی، مهندس صبوری، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در هتل سیمرغ تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای دکتر Simon به معرفی مختصری از خود و زمینه فعالیتشان پرداخته و در خصوص تمایل به سرمایه گذاری در محدوده‌ها و معادن گروه زرمش توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه خانم مهندس اکبری نیز در خصوص گروه زرمش و فعالیت‌های این گروه مواردی را بیان فرمودند. سپس آقای مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری به ارائه گزارشات تصویری از محدوده‌های مورد نظر پرداختند. در پایان مقرر شد جهت ادامه همکاری، گزارشات لازم در اختیار آقای دکتر Simon قرار داده شود.