جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Peter Polard (مشاور زمین شناسی اقتصادی) از کشور استرالیا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Peter Polard (مشاور زمین شناسی اقتصادی) از کشور استرالیا

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Peter Polard (مشاور زمین شناسی اقتصادی) از کشور استرالیا

در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۴ جلسه ای در دفتر گروه زرمش با حضور جناب آقایان دکتر Peter Polard (مشاور زمین شناسی اقتصادی) از کشور استرالیا، مهندس رشیدی، مهندس جلالی و دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری تشکیل شد.
در این جلسه که پس از بازدید آقای دکتر Polard از محدوده‌های طلا و مس گروه زرمش تشکیل شده بود، آقای دکتر مشکانی به ارائه تصاویر و توضیحاتی از محدوده‌های مورد نظر پرداختند و جزئیات این محدوده‌ها مورد بررسی طرفین قرار گرفت.