جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Mesut Soylu (مدیر شرکت Mineral ترکیه و رئیس کنفرانس SEG)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Mesut Soylu (مدیر شرکت Mineral ترکیه و رئیس کنفرانس SEG)

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر Mesut Soylu (مدیر شرکت Mineral ترکیه و رئیس کنفرانس SEG)

در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۷ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان دکتر Mesut Soylu (مدیر شرکت Mineral ترکیه و رئیس کنفرانس SEG)، دکتر اسدی هارونی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در ابتدا آقای دکتر Soylu به معرفی مختصری از خود و فعالیت‌هایشان پرداخته و درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه آقای دکتر مشکانی به معرفی چندین محدوده و معدن گروه زرمش پرداخته و گزارشات و تصاویری از آن‌ها ارائه نمودند.
در پایان جهت ادامه همکاری، گزارشات محدوده‌های موردنظر در اختیار آقای دکتر Soylu قرار داده شد.