جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر یاحی از شرکت صافات

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر یاحی از شرکت صافات

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر یاحی از شرکت صافات

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۳ با حضور آقای دکتر یاحی و مهندس یاحی از شرکت صافات و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های طلای گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند و برنامه‌ای جهت بازدید از محدوده‌ها تنظیم گردید.