جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر محمدی از شرکت شهاب سنگ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر محمدی از شرکت شهاب سنگ

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر محمدی از شرکت شهاب سنگ

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۱ با حضور آقایان دکتر محمدی از شرکت شهاب سنگ، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که در خصوص سرمایه‌گذاری در معدن سرب و روی تنگ دزدان گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی معدن مورد نظر پرداختند و گزارشات و اطلاعات این معدن در اختیار آقای دکتر محمدی قرار داده شد.