جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مجد از شرکت کانه‌آذین

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مجد از شرکت کانه‌آذین

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر مجد از شرکت کانه‌آذین

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۳ با حضور آقایان دکتر مجد و مهندس عبادی از شرکت کانه‌آذین، آقای دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های طلا و مس گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.