جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر سیاتیری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر سیاتیری از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر سیاتیری از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۵/۰۸/۰۸ جلسه ای با حضور جناب آقایان دکتر سیاتیری، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری تشکیل شد.
در این جلسه که در خصوص واگذاری محدوده‌های مورد نظر آقای دکتر سیاتیری به گروه زرمش تشکیل شده بود، طرفین به بررسی نحوه همکاری پرداختند.