جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جوادی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جوادی

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جوادی

در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۷ جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر جوادی (از کشور سوئد)، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص معدن سرب و روی گروه زرمش تشکیل شده بود، آقای دکتر مشکانی توضیحات لازم را در این خصوص ارائه نمودند و جهت ادامه همکاری گزارشات لازم در اختیار آقای دکتر جوادی قرار داده شد.