جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جلالی مسئول اکتشاف مجموعه معادن عباس آباد

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جلالی مسئول اکتشاف مجموعه معادن عباس آباد

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر جلالی مسئول اکتشاف مجموعه معادن عباس آباد

در تاریخ ۹۶/۰۵/۱۱ جلسه ای با حضور جناب آقایان دکتر جلالی (مسئول اکتشاف مجموعه معادن عباس آباد) و مهندس غدیری و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که در خصوص بازرگانی محدوده‌های معدنی مس گروه زرمش و همچنین سرمایه‌گذاری‌های در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شد طرفین به بررسی محدوده‌های مورد نظر پرداختند و درخصوص شرایط همکاری مذاکره نمودند.