جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر افضل

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر افضل

جلسه گروه زرمش با جناب آقای دکتر افضل

مورخ ۹۴/۰۴/۰۴ جلسه در دفتر مجموعه زرمش با حضور آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی، دکتر پیمان افضل و مهندس امیرحسین جلالی برگزار گردید.
طبق بازدید دکتر پیمان افضل عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب از سایت مجموعه زرمش، نظرات و پیشنهاداتی پیرامون بهبود قسمت علمی و پژوهشی سایت ارائه کردند. همچنین ایشان با تجربه چندین‌ ساله در بخش مقالات داخلی، علمی پژوهشی و ISI آمادگی خود را جهت همکاری در بخش علمی و پژوهشی مجموعه زرمش اعلام نمودند.