جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

جلسه گروه زرمش با جناب آقای حسینی از شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۷/۲۱ با حضور آقای مهندس حسینی از شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه، آقای دکتر مشکانی، خانم‌ها مهندس اکبری و مهندس فخامتی در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود پس از ارائه محدوده‌های مورد نظر، طرفین به بررسی شرایط همکاری پرداختند و برنامه بازدید از محدوده‌ها جهت ادامه همکاری تنظیم گردید.