جلسه گروه زرمش با جناب آقایان Mag. Karl Peter Mayer و Mag. Gregor Sacherer (مدیران شرکت OptoSort) از کشور اتریش

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان Mag. Karl Peter Mayer و Mag. Gregor Sacherer (مدیران شرکت OptoSort) از کشور اتریش

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان Mag. Karl Peter Mayer و Mag. Gregor Sacherer (مدیران شرکت OptoSort) از کشور اتریش

در تاریخ ۹۵/۰۷/۱۳ جلسه‌ای با حضور آقایان Mag. Karl Peter Mayer و Mag. Gregor Sacherer (مدیران شرکت OptoSort) از کشور اتریش، مهندس فاتح جلالی، مهندس کفیلی، مهندس مجتهد و آقایان مهندس منوچهر جلالی، دکتر مشکانی، مهندس امیرحسین جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر شرکت مهندسی مانا معدن ماندگار تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه که در خصوص استفاده از دستگاه‌های جداساز نوری شرکت OptoSort جهت پیش فرآوری و تولید کنسانتره مواد معدنی تشکیل شده بود، مدیران این شرکت به معرفی مختصری از روش کار دستگاه‌ها پرداختند. در ادامه طرفین نتیجه حاصل شده از این دستگاه برای ماده معدنی مس گروه زرمش را مورد بررسی قرار دادند و در خصوص شرایط و نحوه همکاری مذاکره نمودند.