جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس کویتی و مهندس برومند از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس کویتی و مهندس برومند از فعالان بخش معدن

جلسه گروه زرمش با جناب آقایان مهندس کویتی و مهندس برومند از فعالان بخش معدن

در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۲ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان مهندس کویتی، مهندس برومند (از فعالان بخش معدن در زمینه خاکهای صنعتی)، مهندس جلالی، مهندس شمس و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در ابتدای جلسه آقای مهندس جلالی در خصوص معادن خاک نسوز گروه زرمش توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه آقایان مهندس کویتی و مهندس برومند نیز در خصوص زمینه‌های همکاری و مسائل مربوطه مواردی اشاره نمودند. در پایان مقرر شد پس از بازدید از معادن، نحوه همکاری مشترک تعیین گردد.